Vol 22, LISS 2013, 2014

Table of Contents

Special Issue on Logistics, Informatics and Service Science LISS 2013, in Partnership with ICIR of BJTU, Beijing, China

Shifeng Liu, Mincong Tang
PDF
i-ii
Chi Zhang, Lei Huang
PDF
1-10
Suozhu Wang, Jianlin Zhang, Fuze Yang, Jia Ye
PDF
11-19
Gregory Epiphaniou, Tim French, Carsten Maple
PDF
21-30
Yuguang Wei, Luelue Zhou
PDF
31-39
Martin Wheatman
PDF
41-52
Dan Chang, Xiaoying Han, Baowei Chen
PDF
53-61
Stephen Opoku-Anokye, Yinshan Tang
PDF
63-73
Jinfeng Zhang, Xin Zhao, Xin Liu, Limin Hou
PDF
75-83
Author Index for the Special Issue on LISS 2013
 
PDF
85
Subject Index for the Special Issue on LISS 2013
 
PDF
87
List of Referees for the Special Issue on LISS 2013
 
PDF
89
Impressum
 
PDF